BAZA WIEDZY: O KONSULTACJACH


Konsultacje społeczne to forma dialogu z mieszkańcami, którego celem jest uzyskanie ich opinii na temat spraw istotnych związanych z ich obszarem zamieszkania. Ich skutkiem ma być podejmowanie decyzji bliższych rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.

Zasady ogólne prowadzenia konsultacji społecznych
 

 1. Dobra wiara
 2. Powszechność
 3. Rzetelność
 4. Przejrzystość
 5. Ciągłość, przewidywalność procesu
 6. Responsywność
 7. Koordynacja
 8. Zasada poszanowania dobra ogólnospołecznego i interesu ogólnego

Etapy procesu konsultacji społecznych:

 • informowania o zamierzenia/planach,
 • prezentacji poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
 • wymiany opinii,
 • znajdowania rozwiązań,
 • informowania o finalnej decyzji
Aktualne konsultacje społeczne
Dowiedz się więcej o konsultacjach
Umów się na doradztwo w punkcie doradztwa NGO
Zgłoś propozycję Konsultacji

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego