AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w drugim procesie konsultacji

            Zapraszamy do udziału w drugim procesie konsultacji społecznych organizowanych przez Gminę Jedlnia-Letnisko oraz Fundację Rozwoju i Innowacji WIR, dotyczących Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013. Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od 3 marca 2014 roku do 8 czerwca 2014 roku.

            Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się z opinią, uwagami i sugestiami, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Jedlnia-Letnisko na temat Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013.


Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

Organizacje pozarządowe

Pracowników jednostek samorządu terytorialnego

Konsultacje będą prowadzone w formie:

  • spotkań grup roboczych, na które zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
  • debat publicznych mających charakter spotkań otwartych kierowanych do szerokiego grona zainteresowanych osób.
  • elektronicznych konsultacji społecznych prowadzonych poprzez stronę internetową: www.jedlnia.fwir.pl oraz zakładkę konsultacje społeczne na stronie Urzędu Gminy w Jedlni-Letnisko: www.jedlnia.pl.

Wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące konsultacji społecznych są dostępne na stronie internetowej www.jedlnia.fwir.pl oraz w Biurze Projektu – budynek Urzędu Gminy ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko pokój 204.

Terminy wyżej wymienionych spotkań zostaną zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej projektu: www.jedlnia.fwir.pl.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjch społecznych.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie zprzeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymi...

czytaj więcej »

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. Programu Współpracy

czytaj więcej »

Ogłoszenie o rozpoczynających się konsultacjach społecznych

Informacja oprzeprowadzeniu konsultacji Projektu „Rocznego programu współpracy Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart.3 ust.3 u...

czytaj więcej »

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Raport zprzebiegu konsultacji społecznych projektu „Załączników do Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko”. RAPORT - Pobierz ...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o rozpoczynających się konsultacjach społecznych

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/280/2014 zdnia 15 maja 2014 r. wsprawie zasad itrybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko Wójt Gminy Jedlnia-Let...

czytaj więcej »

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Raport z konsultacji społecznych dot. dokumentu ˝Program Rewitalizacji dla Gminy Jedlnia-Letnisko˝. RAPORT - Pobierz...

czytaj więcej »

Zaproszenie na II warsztaty szkoleniowe - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jedlnia-Letnisko

czytaj więcej »

Ogłoszenie o rozpoczynających się konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko ogłasza konsultacje społeczne dotyczące dokumentu "Program Rewitalizacji dla Gminy Jedlnia-Letnisko". Formularz zgłaszania uwag wramach konsultacji społeczny...

czytaj więcej »

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jedlnia-Letnisko

Zaproszenie na warsztaty… ...

czytaj więcej »

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Współpracy

Urząd Gminy Jedlnia – Letnisko zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym Programu współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w a...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o rozpoczynających się konsultacjach społecznych

Na podstawie zarządzenia Nr 104/2016 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko w sprawie przyjęci...

czytaj więcej »

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI PROJEKTU STATUTU SOŁECTW

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STATUTU SOŁECTW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY JEDLNIA_LETNISKO. Pobierz...

czytaj więcej »

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOKUMENTU STRATEGII ROZWOJU GMINY JEDLNIA-LETNISKO

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOKUMENTU STRATEGII ROZWOJU GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA LATA 2016-2025 - POBIERZ...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o rozpoczynających się konsultacjach społecznych

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/280/2014 z dnia 15 maja 2014 r. wsprawie zasad itrybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko Wójt Gminy Jedlnia-Le...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o rozpoczynających się konsultacjach społecznych

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/280/2014 z dnia 15 maja 2014 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko Wójt Gminy Jedlnia-L...

czytaj więcej »

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustaw...

czytaj więcej »

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Współpracy

Urząd Gminy Jedlnia–Letnisko zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym programu współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art...

czytaj więcej »

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione wart.3 ust.3 ustawy odziałalności pożytku publicznego io wolontariacie do konsultacji projektu ”Ro...

czytaj więcej »

Zapraszamy do Centrum Wsparcia dla organizacji pozarządowych

Urząd Gminy Jedlnia –Letnisko i Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR w Radomiu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko do korzystania z porad w ramach CE...

czytaj więcej »

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców na drugie spotkanie upowszechniaj

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Gminy Jedlnia – Letnisko na spotkanie upowszechniające MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNJE I ORGAN...

czytaj więcej »

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców na spotkanie upowszechniające

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców Gminy Jedlnia – Letnisko na spotkanie upowszechniające MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNJE I ORGAN...

czytaj więcej »

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do oceny jakości współpracy z samorządem

W ramach projektu „DWA SEKTORY - JEDEN CEL!” rozpoczęła się realizacja Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. Indeks jest formą oceny wzajemnych relacji organizacji pozarz...

czytaj więcej »

Konferencja - Rozwój potencjału trzeciego sektora na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko.

Jedlnia – Letnisko, dnia 12.12.2014 r. Wójt Gminy Piotr Leśnowolski serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i sołtysów z terenu Gminy Jedlnia – Letnisko na s...

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy

Zapraszamy na trzecią debatę publiczną prowadzoną w ramach konsultacji społecznych „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jedlnia-Letnisko z organizacjami pozarządowymi”, w d...

czytaj więcej »

Zapraszamy do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek pomocniczych do PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO, który działa wbudynku Urzę...

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy

Gmina Jedlnia – Letnisko oraz Fundacja Rozwoju iInnowacji WIR zapraszają na konsultacje społeczne, które odbędą się w najbliższy piątek (15 sierpnia) ogodz. 14.00 przy deptaku ...

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy

Gmina Jedlnia – Letnisko oraz Fundacja Rozwoju iInnowacji WIR zapraszają na konsultacje społeczne, które odbędą się w najbliższą niedzielę (27 lipca) ogodz. 14.00 plac przy ZS...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o rozpoczynających się konsultacjach

OGŁOSZENIE W SPRWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z PRZEDSTAWICIELAMI NGO, PRACOWNIKAMI JST I MIESZKAŃCAMI GMINY JEDLNIA – LETNISKO Na podstawie uchwały nr XLVII/280/2014 Rady G...

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne dotyczące Poziomu Jakości Życia Mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko

Gmina Jedlnia – Letnisko oraz Fundacja Rozwoju iInnowacji WIR zapraszają na konsultacje społeczne, które odbędą się w najbliższą niedzielę (6 lipca) ogodz. 14.30 nad zalewem w J...

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne dotyczące Poziomu Jakości Życia Mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko

Gmina Jedlnia – Letnisko oraz Fundacja Rozwoju iInnowacji WIR zapraszają na konsultacje społeczne, które odbędą się wsobotę (21 czerwca) ogodz. 12 przy szkole w Myśliszewicach....

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne dotyczące Poziomu Jakości Życia Mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko

Gmina Jedlnia – Letnisko oraz Fundacja Rozwoju iInnowacji WIR zapraszają na konsultacje społeczne, które odbędą się wsobotę (7 czerwca) ogodz. 10 na placu przed przedszkolem wJedlni...

czytaj więcej »

Ogłoszenie o rozpoczynających się konsultacjach

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z PRZEDSTAWICIELAMI NGO, PRACOWNIKAMI JST I MIESZKAŃCAMI GMINY JEDLNIA-LETNISKO Na podstawie uchwały Nr XLII/302/2006 Rady Gminy Jedln...

czytaj więcej »

Zaproszenie na trzecią debatę publiczną

Gmina Jedlnia-Letnisko wraz z Fundacją Rozwoju i Innowacji WIR zapraszają na trzecią debatę publiczną w ramach realizacji projektu „TU MIESZKAM – TU DECYDUJĘ!”.Debata odbędzie...

czytaj więcej »

Zaproszenie na drugą w tym roku debatę publiczną

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Jedlnia - Letnisko na drugą debatę publiczną organizowaną wramach projektu: "TU MIESZKAM-TU DECYDUJĘ!". Spotkanie odbędzie się wniedz...

czytaj więcej »

Grupa robocza dyskutowała nad programem

W ramach konsultacji społecznych „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozar...

czytaj więcej »

Debat publiczna w ramach konsultacji społecznych dotyczących programu przeciwdziałania przemocy

Mieszkańcy gminy Jedlnia - Letnisko, przedstawiciele organizacji pozarządowych, służb mundurowych, atakże urzędnicy iczłonkowie fundacji WIR wzięli udział wdebacie publicznej poświęconej p...

czytaj więcej »

Zapraszamy do Centrum Wsparcia dla organizacji pozarządowych

W ramach realizacji projektu „DWA SEKTORY – JEDEN CEL!” zostało utworzone Centrum Wsparcia dla Organizacji pozarządowych z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko. Centrum działa na rze...

czytaj więcej »

Spotkanie dot. Współpracy NGO z JST na terenie Gminy Jedlnia - Letnisko

27 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z przedstawicielami administracji publicznej. Spotkanie odbyło...

czytaj więcej »

Aktualne konsultacje społeczne
Dowiedz się więcej o konsultacjach
Umów się na doradztwo w punkcie doradztwa NGO
Zgłoś propozycję Konsultacji

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego