ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Gminny Klub Seniora w Jedlni - Letnisko                        


                 Gminny Klub Seniora w Jedlni – Letnisko powstał 7 czerwca 2001r. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach . Siedzibą Klubu jest teren Gminy Jedlnia – Letnisko a spotkania członków odbywając się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 14 – tej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na dzień dzisiejszy (01.04.2014r.) Klub zrzesz 55 osób z terenu Gminy w tym:

- Gzowice Kolonia – 2 os.

- Rajec – 10 os.

- Lasowice - 4 os.

- Siczki – 2 os.

- Antoniówka - 2 os.

- Jedlnia – Letnisko – 35 os.

 

Celem działanie Klubu jest:

- organizowanie spotkań nie tylko z członkami, ale także z osobami zaproszonymi, osobami z innych klubów, przedstawicielami władz samorządowych oraz z członkami innych organizacji pozarządowych,

- organizowanie wypoczynku dla członków klubu, ich rodzin i osób z terenu gminy (wczasy, wycieczki),

- organizowanie spotkań okazjonalnych, takich jak: Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Spotkania Noworoczne, Wielkanocne, „Majówki” oraz pieczenie ziemniaka na zakończenie sezonu letniego.

 

Władzami Gminnego Klubu Seniora są:

- Walne zgromadzenie

- Zarząd

- Komisja Rewizyjna

 

Obecnie skład Zarządu jest następujący:

Prezes – Teresa Wójcik

z-ca Prezesa – Aleksandra Szczodry

skarbnik – Jadwiga Kiraga

sekretarz – Jadwiga Pawlak

członek Zarządu – Bogumiła Topór

członek Zarządu - Alicja Skrzypek

 

Gminny Klub Sportowy Jodła
http://www.jodlajedlnia.info/index.html
TKD Jedlnia
www.tkd-jedlnia.pl
Klub Sportowy Taka Dojo
 www.takadojo.oyama.pl
OSP Jedlnia - Letnisko
 www.jedlnia-letnisko.osp.org.pl
7 Jedleńska Drużyna Harcerska "Warta" Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej
 www.facebook.com/7jdhwatra?fref=ts
Stowarzyszenie "Pozytywny Format"
 
Koło PZW "Źródełko"
 
Stowarzyszenie Miłośników Jedlni - Letnisko i Wrzosowa
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Słupicy
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Pamięć i Tożsamość
 
Stowarzyszenie "Jedlnia Dzieciom"
 www.jedlniadzieciom.pl

www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Jedlnia-Dzieciom/528745123914437?fref=ts
Caritas w Jedlni - Letnisko
www.jozef.info.pl/grupy/caritas.html
Straż Ochrony Zwierząt
 www.sozradom.pl
Klub Żeglarski IKAR Jedlnia - Letnisko
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007158976999
Stowarzyszenie Razem dla Gminy
http://razem-dla-gminy.pl/category/aktualnosci/
Stowarzyszenie Hipodrom
http://www.stowarzyszenie-hipodrom.pl/
 
 

 

Aktualne konsultacje społeczne
Dowiedz się więcej o konsultacjach
Umów się na doradztwo w punkcie doradztwa NGO
Zgłoś propozycję Konsultacji

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego