PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY

 


Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych
, jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek pomocniczych do punktu informacyjno- konsultacyjnego, który działa w budynku Urzędu Gminy ul. Radomska 43 (pok. 204) od początku listopada 2013 r.

 

W ramach działalności punktu, każdy zainteresowany może zasięgnąć porady na temat:

 

- uczestnictwa w konsultacjach społecznych,

 

- organizowania procesu konsultacji społecznych,

 

- przeprowadzania konsultacji,

 

- wykorzystania wyników konsultacji społecznych.

 

Zakres tematyczny konsultacji uzależniony będzie od potrzeb zgłoszonych przez uczestnika. Porady udzielane są bezpłatnie.

 

By skorzystać z doradztwa należy skontaktować się ze specjalistą ds. organizacji konsultacji, który w porozumieniu z Ekspertem prowadzącym punkt, ustali termin (datę i godzinę) doradztwa.

 

Specjalista ds. organizacji konsultacji:

 

Kamila Jelińska


e-mail: kamila.jelinska@jedlnia.pl
tel. (48) 384 84 70-75.


 

Uwaga!!!

 

W punkcie dostępna jest bezpłatna kserokopiarka do użytku organizacji pozarządowych z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualne konsultacje społeczne
Dowiedz się więcej o konsultacjach
Umów się na doradztwo w punkcie doradztwa NGO
Zgłoś propozycję Konsultacji

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego